Astrofysik II

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA205

Kod
1FA205
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

30 hp matematik och 60 hp fysik, Astrofysik I eller motsvarande.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

* redogöra för någon specifik gren av aktuell astronomisk forskning

* självständigt inhämta information, avgöra om den är relevant, samt sammanfatta och presentera artiklar i seminarier

Innehåll

Kursen genomförs i seminarieform. Innehållet koncentreras mot aktuella företeelser och problemställningar inom astronomin.

Undervisning

Seminarier.

Examination

Godkända seminarier och presentationer. Betyget baseras på studentens engagemang och förståelse av ämnet.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin