Öppen fördjupningskurs i biologi I

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG361

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG361
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 31 maj 2007
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen varav 60 hp biologi.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten

  • ha djupa kunskaper inom något specialområde av biologin där kurs saknas i det ordinarie kursutbudet.
  • kunna redovisa kunskaper motsvarande kursens huvudsakliga innehåll.

Innehåll

Fastställs av programrådet för varje enskilt kurstillfälle.

Undervisning

Fastställs av programrådet för varje enskilt kurstillfälle.

Examination

Fastställs av programrådet för varje enskilt kurstillfälle.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin