Sannolikhet och statistik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MS005

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MS005
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 19 mars 2007
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

Envariabelanalys eller Derivator och integraler

Mål

För godkänt betyg på kursen skall studenten

 • kunna genomföra enkla beräkningar av sannolikheter och betingade sannolikheter och därvid kunna använda metoder för oberoende händelser;

 • ha grundläggande kunskaper om stokastiska variabler och de vanligaste sannolikhetsfördelningarna;

 • kunna beräkna väntevärde och varians för olika fördelningar;

 • förstå innebörden av stora talens lag och centrala gränsvärdessatsen;

 • kunna genomföra approximativa beräkningar av sannolikheter utgående från centrala gränsvärdessatsen, speciellt med metodik för normalfördelningen;

 • ha kunskap om probabilistiska metoder för något tillämpningsområde;

 • förstå grunderna för statistiska undersökningar och ha kunskap om några metoder för beskrivande statistik;

 • kunna konstruera punkt- och intervallskattningar för några statistiska typproblem;

 • kunna konstruera skattningar i samband med enkel linjär regression.

  Innehåll

  Sannolikhetsbegreppet. Oberoende och betingad sannolikhet. Stokastiska variabler. Vanliga sannolikhetsfördelningar. Väntevärde och varians. Stora talens lag. Centrala gränsvärdessatsen. Tillämpade sannolikhetsproblem. Statistiska undersökningar. Beskrivande statistik. Punkt- och intervallskattningar. Regressionsanalys.

  Undervisning

  Föreläsningar, lektioner och räkneövningar.

  Examination

  Skriftligt prov vid kursens slut eventuellt kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

 • FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

  facebook
  instagram
  twitter
  youtube
  linkedin