Öppen fördjupningskurs i molekylär bioteknik och bioinformatik I

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MB381

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MB381
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 december 2007
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna 120 hp poäng inom programmet Molekylär Bioteknik eller programmet Bioinformatik eller motsvarande kunskaper.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten ha djupa kunskaper inom något specialområde av molekylär bioteknik och bioinformatik där kurs saknas i det ordinarie kursutbudet.

Studenten ska kunna redovisa kunskaper motsvarande kursens huvudsakliga innehåll.

Innehåll

Fastställs av programrådet för varje enskilt kurstillfälle.

Undervisning

Fastställs av programrådet för varje enskilt kurstillfälle.

Examination

Fastställs av programrådet för varje enskilt kurstillfälle.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin