Öppen fördjupningskurs i molekylär bioteknik och bioinformatik I

10 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1MB381

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Bestäms i samråd med kursansvarig lärare.

Huvudgruppen saknar information.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin