Öppen fördjupningskurs i molekylär bioteknik och bioinformatik I

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MB381

Kod
1MB381
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna 120 hp poäng inom programmet Molekylär Bioteknik eller programmet Bioinformatik eller motsvarande kunskaper.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten ha djupa kunskaper inom något specialområde av molekylär bioteknik och bioinformatik där kurs saknas i det ordinarie kursutbudet.

Studenten ska kunna redovisa kunskaper motsvarande kursens huvudsakliga innehåll.

Innehåll

Fastställs av programrådet för varje enskilt kurstillfälle.

Undervisning

Fastställs av programrådet för varje enskilt kurstillfälle.

Examination

Fastställs av programrådet för varje enskilt kurstillfälle.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin