Artificiell intelligens

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DL340

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DL340
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 mars 2009
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp, varav minst 20 hp i matematik och minst 30 hp i datavetenskap,

däribland en fortsättningskurs i programmering.

Mål

För godkänt betyg ska studenten kunna

  • känna igen om ett problem är AI-relaterat
  • modellera AI-problem och ange en lämplig lösningsmetod (t.ex. expertsystem, sökalgoritmer, lärande system)
  • beskriva och använda sökmetoder, expertsystem, statistiska metoder och enkla metoder för lärande
  • diskutera olika definitioner av AI, och relatera dessa till AI:s historia

Innehåll

Heuristisk sökning, kunskapsrepresentation, expertsystem, statistiska metoder, lärande system.

Användningar av AI, t.ex. i dataspel.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer.

Examination

Skriftligt prov (3 hp) samt uppgifter (2 hp) som redovisas muntligt eller skriftligt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin