Artificiell intelligens

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1DL340

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Luger, G.: Artificial Intelligence, 6th ed. Addison-Wesley, 2009.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin