Artificiell intelligens

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DL340

Kod
1DL340
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 maj 2011
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp varav 15 hp matematik och 20 hp datavetenskap, inklusive en fortsättningskurs i programmering.

Mål

För godkänt betyg ska studenten kunna

  • känna igen om ett problem är AI-relaterat
  • modellera AI-problem och ange en lämplig lösningsmetod (t.ex. expertsystem, sökalgoritmer, lärande system)
  • beskriva och använda sökmetoder, expertsystem, statistiska metoder och enkla metoder för lärande
  • diskutera olika definitioner av AI, och relatera dessa till AI:s historia

Innehåll

Heuristisk sökning, kunskapsrepresentation, expertsystem, statistiska metoder, lärande system.

Användningar av AI, t.ex. i dataspel.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer.

Examination

Skriftligt prov (3 hp) samt uppgifter (2 hp) som redovisas muntligt eller skriftligt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin