Artificiell intelligens

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DL340

Kod
1DL340
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 20 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp varav 15 hp matematik och 20 hp datavetenskap, inklusive en fortsättningskurs i programmering. Alternativt 45 hp inom Masterprogram i språkteknologi (HSP2M). Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • känna igen om ett problem är AI-relaterat
  • modellera AI-problem och ange en lämplig lösningsmetod (t.ex. expertsystem, sökalgoritmer, lärande system)
  • beskriva och använda sökmetoder, expertsystem, statistiska metoder och enkla metoder för lärande
  • diskutera olika definitioner av AI, och relatera dessa till AI:s historia

Innehåll

Heuristisk sökning, kunskapsrepresentation, expertsystem, statistiska metoder, lärande system. Användningar av AI, t.ex. i dataspel.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer.

Examination

Skriftligt prov samt uppgifter som redovisas muntligt och skriftligt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Den här kursen kan inte samtidigt tas med i examen som 1DL010.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin