Ordinära differentialekvationer I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MA032

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MA032
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 december 2011
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

Linjär algebra II. Flervariabelanalys eller Geometri och analys III.

Mål

För godkänt betyg på kursen skall studenten

 • kunna redogöra för grundläggande begrepp och definitioner för differentialekvationer;

 • känna till exakta lösningsmetoder för linjära, homogena och inhomogena differentialekvationer;

 • kunna bestämma och klassificera fixpunkter;

 • känna till resultat rörande existens och entydighet av lösningar;

 • kunna tillämpa elementära tekniker för potensserielösningar;

 • kunna redogöra för enkla numeriska lösningsmetoder samt behärska matematisk mjukvara för differentialekvationer;

 • kunna tillämpa ovanstående tekniker för linjära system av differentialekvationer;

 • behärska elementära metoder för kvalitativa studier av icke-linjära system av differentialekvationer;

 • presentera matematiska resonemang för andra.

  Innehåll

  n:te ordningens lineära differentialekvationer, exakta lösningsmetoder, existens- och entydighetssatser för lösningar, potensserielösningar, system av differentialekvationer, icke-lineära system, klassificering av fixpunkter, fasporträtt, numeriska lösningsmetoder.

  Undervisning

  Föreläsningar och räkneövningar.

  Examination

  Skriftligt och eventuellt muntligt prov vid kursens slut eventuellt kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

 • FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

  facebook
  instagram
  twitter
  youtube
  linkedin