Projekt i elektroteknik

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TE675

Kod
1TE675
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 23 april 2012
Ansvarig institution
Institutionen för elektroteknik

Behörighetskrav

150 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive 30 hp på avancerad nivå inom elektroteknik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • planera och genomföra ett projektarbete i elkraftteknik, elektronikkonstruktion, mikrovågssystem eller digital kommunikation, i en mindre grupp, inom givna tidsramar,
  • analysera en öppen problemställning, formulera delproblem och välja lösningar till dessa,
  • självständigt söka, värdera och använda vetenskaplig och teknisk information för att uppnå projektmålen,
  • demonstrera en fungerande lösning till en komplex uppgift, samt visa att denna uppfyller given specifikation,
  • skriftligt och muntligt, på engelska, redovisa förutsättningar, argumentera för vald lösningsmetod samt presentera resultat.

Innehåll

Inledande föreläsningar i projektledning. Studenten väljer bland projektuppgifter som erbjuds av forskande avdelningar inom elkraftteknik, elektronikkonstruktion, mikrovågssystem eller digital kommunikation. Uppgifterna genomförs i mindre grupper, med tillgång till en handledare som fungerar som bollplank och rådgivare. Studenter har också möjlighet att i samarbete med företag ge förslag på projekt som utförs vid företag.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och handledning.

Examination

Redovisning i form av en skriftlig rapport, poster, webbpresentation, samt muntligt i seminarieform. Rapporten bedöms, förutom från teknisk/vetenskaplig synvinkel, även språkmässigt och strukturellt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin