Trådlös kommunikation och inbyggda system

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DT095

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DT095
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1F, Inbyggda system A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 29 april 2015
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive minst 90 hp inom datavetenskap och matematik inklusive Datakommunikation I och Realtidssystem eller motsvarande

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • använda lämpliga principer och standarder (som t.ex. IEEE 802.15.4 och ZigBee) i design och utvärdering av sensornät och trådlösa kommunikationsprotokoll för små digitala sändare.
  • med kritiskt förhållningssätt läsa, analysera och presentera muntligt och skriftligt innehållet och implikationer av forskningsartiklar inom området.

Innehåll

Proaktiva och reaktiva kommunikationsprotokoll för trådlösa system, dataöverföring i sensornät, energieffektiva sensorer, programmering av inbyggda system bland annat sensormaskinvara.

Undervisning

Föreläsningar, diskussionsseminarier, inlämningsuppgifter och seminarier.

Examination

Skriftlig tentamen, muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter (3 hp), inlämningsuppgifter och seminarier (2 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin