Aktuella forskningsområden inom grekisk filologi

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5GR014

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5GR014
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Grekiska och bysantinologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 11 september 2017
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen med grekiska som huvudområde.

Mål

Efter godkänd kurs förväntas studenten kunna

- redogöra för den grekiska filologins mest centrala frågor i dagsläget;

- förklara det vetenskapliga arbetets och forskningsmetodologins grundprinciper med hänsyn till grekisk filologi;

- sammanfatta och kritiskt analysera vetenskapliga artiklar med särskild hänsyn till problemformulering samt teoretiska och metodologiska antaganden;

- diskutera vetenskaplig etik och samhälleliga effekter av filologisk forskning.

Innehåll

Kursen tar upp olika teman från aktuella forskningsområden inom grekisk filologi.

Undervisning

Kursen ges i form av seminarier och föreläsningar.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande vid seminarier samt skriftlig inlämningsuppgift

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin