Projekt i mjukvaruutveckling

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DL650

Kod
1DL650
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 mars 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

150 hp datavetenskap/teknik, varav minst 30 hp på avancerad nivå inom datavetenskap inklusive Komplexa IT-system i stora organisationer, Plattformsöverskridande system samt en fortsättningskurs i programmering.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • planera och genomföra ett projektarbete inom området mjukvaruutveckling i en mindre grupp inom givna tidsramar,
  • analysera en öppen problemställning, formulera delproblem, samt hitta och välja lösningar till dessa,
  • självständigt söka, värdera och använda vetenskaplig och teknisk information för att uppnå projektmålen,
  • demonstrera en fungerande lösning till en komplex uppgift, samt visa att denna uppfyller given specifikation,
  • skriftligt och muntligt redovisa förutsättningar, argumentera för vald lösningsmetod samt presentera resultat.

Innehåll

Kursen börjar med en introduktion av nyckelområden som är relaterade till projektuppgiften och fortsätter med en grupparbets- och planeringsfas. Själva projektet påbörjas sedan och kommer att presenteras både internt och externt i slutet av kursen.

Undervisning

Föreläsningar, projektarbete, handledning.

Examination

Redovisning i form av en skriftlig rapport samt muntligt i seminarieform.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med Projekt DV (1DT062,1DT054) eller Projekt IT (1IT170, 1DT021, 1DT065).

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin