Renässanspolyfoni 2

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5MU044

Kod
5MU044
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Musikvetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 12 februari 2018
Ansvarig institution
Institutionen för musikvetenskap

Behörighetskrav

Renässanspolyfoni 1, 15 hp, eller motsvarande

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten:

kunna komponera två-, tre-, och fyrstämmiga kontrapunktiska stycken i olika 1500-talsstilar,

ha en god repertoarkännedom om 1500-talets vokalpolyfoni

Innehåll

Fortsättningskurs i kontrapunkt i olika 1500-talsstilar

Undervisning

Undervisningen är webbaserad. Viss personlig handledning kan ges. Kursen kan läsas helt på distans. Kurslitteratur är Peter Schuberts 'Modal Counterpoint, Renaissance Style' 2a utg (OUP, 2008).

Examination

I denna kurs tillämpas löpande examination i form av inlämningsuppgifter och övningar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin