Pashto I

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5JR660

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5JR660
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 8 mars 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten för att förtjäna betyget godkänd minst kunna:

  • uppvisa grundläggande kunskaper i pashto,
  • redogöra för språkets dialektindelning och litterära tradition.

Innehåll

Genomgång av Pashto-grammatikens grunder samt läsning, översättning och analys av 20 sidor text på pashto (Kandahar-dialekten).

Examination

Examination sker i form av salsskrivning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin