Trådlös kommunikation och inbyggda system

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DT103

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DT103
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1F, Inbyggda system A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive 90 hp datavetenskap och matematik med Datakommunikation I och Realtidssystem eller motsvarande. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • använda lämpliga principer och standarder (som t.ex. IEEE 802.15.4 och ZigBee) i design och utvärdering av sensornät och trådlösa kommunikationsprotokoll för små digitala sändare.
  • med kritiskt förhållningssätt analysera och presentera innehållet och implikationer av forskningsartiklar inom området muntligt och skriftligt.
  • utifrån lämplig forskningslitteratur utforma och implementera programvara för trådlösa inbyggda system.
  • planera ett öppet projekt så att det kan genomföras inom givna ramar.

Innehåll

Programmering av inbyggda system på exempel av sensormaskinvara, distribuerade algoritmer, radiokommunikation (utbredning och modulation), energieffektivitet, kommunikationsprotokoll för trådlösa systema.

Undervisning

Föreläsningar, seminarierlaborationer och projekt.

Examination

Skriftlig tentamen (3,5 hp), skriftlig och muntlig redovisning av laborationer (1,5 hp) samt skriftlig och muntlig redovisning av projekt (5 hp) .

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Trådlös kommunikation och inbyggda system, 5 hp (1DT095) och Trådlös kommunikation och inbyggda system, 10 hp (1DT077) kan inte räknas in i examen tillsammans med denna kurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin