Projekt i hållbar destinationsutveckling

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TG431

Kod
1TG431
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar destinationsutveckling A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 maj 2019
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

30 hp inom Hållbar destinationsutveckling, inklusive Introduktion till hållbar destinationsutveckling. Därutöver krävs av institutionen godkänd projektplan. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • formulera och lösa utmaningar för hållbar destinationsutveckling,
  • söka relevant information och skriftligt och muntligt redogöra för resultat,
  • organisera och genomföra ett projektarbete.

Innehåll

Projektorganiserad, problemorienterad kurs inom hållbar destinationsutveckling. Kursinnehållet kan fokuseras mot ett specifikt problem inom ämnesområdet eller avse en bredare problemställning inom detta. Studenten ska i samarbete med handledare definiera problemställningen, inhämta nödvändig information, behandla informationen och presentera resultatet skriftligt och muntligt.

Undervisning

Individuell handledning.

Examination

Skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TG429 Projekt i hållbar destinationsutveckling (15 hp) eller 1TG430 Projekt i hållbar destinationsutveckling (10 hp).

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin