Programmering med C/C++ 4 - datorspel i 2D

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SD814

Kod
5SD814
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 27 maj 2019
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign och programmering, 180 hp.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 3c eller Matematik D (områdesbehörighet A8/8)

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • förstå och utveckla vanliga system som används i spelmotorer,
  • beskriva hur spelmotorer använder och rekonstruerar externa resurser som bilder, ljud och text för internt bruk,
  • producera och hantera såväl projekt som kodstruktur, samt
  • kunna tillämpa strategier och mönster för minneshantering.

Innehåll

Kursen ser ingående på komponenter som vanligtvis används av spelmotorer som

hanterar rendering, fysik, kollision, inmatning, m.m. Inom kursen får studenterna utveckla

system vilket sedan används för att skapa prototyper, individuella mekaniker

och spel i 2D.

Undervisning

Undervisningsformerna är föreläsningar samt lärarledda övningar och laborationer med

obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Examination sker genom löpande inlämningsuppgifter. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin