Professionellt skrivande

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SV134

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5SV134
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 11 november 2019
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin