Irland idag - samhälle, kultur och ny litteratur

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 9LF022

Kod
9LF022
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 8 december 2020
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Allmänt

Kursen är en fristående kurs och vänder sig till lärare i engelska i grundskolans högre årskurser, gymnasieskolan och vuxenundervisningen.

Kursplanen gäller från och med vårterminen 2021.

Behörighetskrav

30 hp engelska

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

 • analysera samtida irländsk litteratur,
 • identifiera och analysera kulturella och samhälleliga fenomen i dagens Irland och relatera till samhällsutvecklingen under de senaste decennierna,
 • motivera didaktiska val för att tillämpa kunskaper om det irländska samhället och samtida litteratur i undervisningen,
 • planera ett didaktiskt undervisningsprojekt inom något av de studerade områdena och
 • presentera projektet på engelska såväl skriftligt som muntligt.

Innehåll

 • Irländsk skönlitteratur
 • Centrala begrepp och teorier för litteratur- och samhällsanalys.
 • Irlands historia.
 • Irlands kultur- och samhällsutveckling.
 • Litteraturdidaktisk metod och teori
 • Målformulering och lektionsplanering.

Undervisning

Kursen ges delvis på campus och är delvis nätbaserad. Undervisningen består av obligatoriska föreläsningar, seminarier och workshops. Undervisnings- och examinationsspråk är engelska.

Examination

Kursen examineras skriftligt och muntligt, med examinerande inlämningsarbeten och muntliga presentationer. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin