Algoritmik

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MA098

Kod
1MA098
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 mars 2021
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c/Matematik C

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten

  • kunna redogöra för grundläggande paradigm för algoritmer och data samt algoritmers sätt att manipulera data,
  • förstå hur man utifrån några få algoritmiska byggstenar kan bygga ett system för allt algoritmiskt,
  • kunna lösa några enkla talteoretiska och kombinatoriska problem av algoritmisk karaktär ,
  • känna till att det finns problem som är omöjliga att lösa algoritmiskt.

Innehåll

  • En modell för procedurell programmering
  • En modell för funktionell programmering
  • Rekursiv talteori: delbarhet, primtal, Gödeltal
  • Tabeller, listor, träd samt algoritmer på dem
  • Kardinalitet
  • Stopp-problemet

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och lektioner samt redovisningar – i seminarieform – av uppgifter.

Examination

Skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter under kursens gång

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin