Algoritmer och datastrukturer I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1DL210

Kod
1DL210
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 november 2021
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

10 hp programmering (Programkonstruktion, Programmeringsteknik II eller motsvarande) och 10 hp matematik, inklusive grundläggande algebra. Alternativt 45 hp inom Masterprogram i språkteknologi (HSP2M).

Mål

För godkänt betyg ska studenten kunna:

  • analysera körtiden för en (enkel) algoritm/program i relation till indatats storlek, i bästa, sämsta, och genomsnittliga fall,
  • välja lämpliga algoritmer och datastrukturer för lagring av data, sökning och sortering, samt implementera dessa.
  • använda och implementera grundläggande grafalgoritmer.

Innehåll

Matematiska grunder: asymptotisk notation, summationer, rekursionsformler.

Datastrukturer: träd, köer, stackar, prioritetsköer, "heaps".

Sökmetoder: binära sökträd, balanserade sökträd, hashtabeller.

Sorteringsmetoder: instickssortering, merge sort, quick sort, heap sort.

Enkla grafalgoritmer: djupet-först och bredden-först sökning, topologisk sortering, komponenter.

Metoder: söndra och härska.

Implementering av algoritmer och datastrukturer.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (4 hp) samt inlämningsuppgifter (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte räknas in i examen med Programkonstruktion II (1IT022) eller

Datastrukturer (1DL009, 1TD191, 1MB026).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin