Algoritmer och datastrukturer I

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1DL210

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Cormen T.H., Leiserson C.E., Rivest R.L., Stein C.: Introduction to Algorithms. 2nd ed. MIT Press, 2001.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin