Matematisk fördjupning i dataanalys

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MS046

Kod
1MS046
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Dataanalys A1F, Matematik A1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 mars 2022
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

120 hp. Teoretiska grunder för dataanalys genomgången. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • uppvisa fördjupade kunskaper inom ett avgränsat område av matematik för dataanalys,
 • ha deltagit i en introduktion till ett aktuellt forskningsområde i matematik för dataanalys,
 • självständigt orientera sig avseende litteratur och problemställningar inom området,
 • förbereda och genomföra en muntlig presentation i seminareformat över ett modernt delområde av matematik för dataanalys.

Innehåll

Kursens innehåll varierar från ett tillfälle till ett annat.

Exempel på kurstema:

 • Nätverks- och köteori
 • Asymptotisk statistik
 • Inlärningsteori, beslutsteori och spelteori
 • Approximationsteori- och optimeringsteori
 • Överlevnadsanalys med tillämpningar
 • Lösning av partiella differentialekvationer eller inversa problem med maskininlärning.
 • Analys av algoritmer
 • Matematisk logik för artificiell intelligens
 • Dynamiska system
 • Topologisk dataanalys

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Inlämningsuppgifter med muntligt uppföljande prov (7.5 hp). 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin