Matematisk fördjupning i dataanalys

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1MS046

Huvudgrupp 1

  • Föreläsningsanteckningar. Vetenskapliga artiklar och fritt tillgängliga böcker som meddelas vid kursens start., Matematiska institutionen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin