Praktiktermin i turkiska språk/turkiska

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5TU000

Kod
5TU000
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Turkiska språk A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 2 september 2022
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs på avancerad nivå. Kursen kan tas med som poäng i examensbeviset eller som not på Diploma Supplement.

Behörighetskrav

Kandidatexamen med turkiska språk som huvudområde.

Mål

I anknytning till praktiktjänstgöring om minst 18 veckor (3 månader) vid en beskickning, organisation eller institution med anknytning till Turkiet eller ett annat turkiskt talande land skall studenten efter avslutad tjänstgöring kunna:

* skriva en CV;

* genomföra en platsansökan;

* använda huvudspråket i praktiska uppgifter på ett för arbetet adekvat sätt;

* hantera dagliga arbetsuppgifter med anknytning till landet eller regionen som tjänstgöringen avser;

* redogöra för arbetet på en arbetsplats med anknytning till landet eller regionen som tjänstgöringen avser.

Undervisning

Undervisningen består av praktiktjänstgöring. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Studenten visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av intyg från arbetsgivare och en kort skriftlig rapport som redogör för arbetsuppgifternas karaktär, arbetsplatsens anknytning till studentens huvudspråkområde, samt relevansen av studier i turkiska språk för den sektor i arbetslivet som praktikplatsen tillhör. Dessutom redovisar studenten sina erfarenheter muntligt inför en grupp studenter inom ämnet.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Studenten i samråd med en lärare i ämnet ansvarar för att finna lämplig praktikplats och genomföra platsansökan. Praktikplatsen skall verifieras med ett avtal underskrivet av institutionen.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin