Datorarkitektur I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1DT038

Kod
1DT038
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 20 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Programmeringsteknik I. Genomgången Programmeringsteknik II.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • ingående beskriva funktionen hos och uppbyggnaden av en dators delar såsom dess styrenhet, minnessystem, och in- och utmatningssystem (I/O system).
  • implementera enkla processorer, både med och utan pipeline, med logiska grindar.
  • analysera prestandaöverväganden vad gäller instruktionsuppsättning, processorer, minnessystem och I/O system.
  • skriva och testa enkla program i assemblerspråk.

Innehåll

von Neumannmodellen. RISC- arkitekturer. Instruktionsuppbyggnad och exekvering. Instruktionsuppsättningsarkiteturer. Implementering av kontrollenhet och dataflöden. Funktion och uppbyggnad av "pipeline", "cache" och virtuellt minne, inklusive aspekter som "hazards", "branch prediction" och parallellism. Assemblerprogrammering.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen (2 hp). Skriftlig och muntlig redovisning av inlämningsuppgifter och laborationer (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin