Termodynamik

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1FA517

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Bredvidläsning:

M.W. Zemansky och R.H. Dittman: Heat and Thermodynamics, McGraw-Hill, International Student Edition.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin