Examensarbete i bioinformatik

30 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1MB931

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Litteratur fastställs individuellt för varje student efter samråd med handledare och ämnesgranskare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin