Finska C1

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5FA020

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Examensarbete

Delkurs 2. Finsk språkvetenskap

  • Iso suomen kielioppi, Helsinki, Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004Obligatorisk (Nätversion: Ison suomen kieliopin verkkoversio (VISK), 2005 http://scripta.kotus.fi/visk/etusivu.php)
  • Sulkala, Helena; Karjalainen, Merja, Descriptive Finnish Grammar, London: Routledge, 1992 (läses enligt anvisningar)

Referenslitteratur:

Övrig litteratur i samråd med läraren

Delkurs 3. Språkfärdighet

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin