Projektledning och ledarskap

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TG200

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Artiklar/sammanställningar på ca 150 sidor enligt lärares anvisning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin