Forskningspraktik

10 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1MB803

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Fastställs individuellt efter samråd med studenten.

Huvudgruppen saknar information.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin