Mekanik II

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1FA102

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Bedford-Fowler: Dynamics, Engineering Mechanics, SI edition, Addison-Wesley och Supplement Mekanik (2007).

Nordling-Österman: Physics Handbook, Studentlitteratur.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin