Swedish for Academics 1 (uppdragsutbildning)

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 8SV008

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Kurslitteratur

  • Baskurs i svensk grammatik, Uppsala: Institutionen för nordiska språk, 1997Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin