Kärnfysik II

10 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1FA354

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Krane, Kenneth S., Introductory nuclear physics, Rev. ed. of Introductory nuclear physics, 2. ed., 1955 / David Halliday, New York, Wiley, cop. 1988

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin