Biblioteks- och informationsvetenskap, masterkurs

60 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5BB008

Teori och metodkurs, 7,5 hp

Gemensam litteratur för alla inriktningar (Arkiv, B-oi, Mus)

Gemensam litteratur för alla tre inriktningar: Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap, Musei- och kulturarvsvetenskap

Litteratur specifikt för Biblioteks- och informationsvetenskap

Informationsförmedling ur ett användarperspektiv

Obligatorisk kurslitteratur totalt ca 900 sidor. Ytterligare ca 100 sidor till egensökt litteratur i samband med uppgifter under momentet.

Arbetsmarknad, ledarskap och projektledning

Valbar litteratur ALP

Välj litteratur om ca 400 sidor som ni sedan redovisar i ert PM. Det går att välja litteratur utanför denna lista, men motivera i så fall hur och varför ni valt denna i ert PM. Självklart kan denna valbara litteratur också nyttjas under arbetet med er projektplanering

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin