Projektledning

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TG245

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Tonnquist, Bo, Projektledning, 5. uppl., Stockholm, Sanoma utbildning, 2014

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin