Halvledarelektrokemi - solceller och fotokatalys

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1FA590

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Eget material som delas ut under kursens gång.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin