Preklinisk och klinisk dataanalys i prediktiv läkemedelsutveckling

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3FG890

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Studiematerial erhålls vid kursstart.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin