Grundkurs i marknadsföring 2

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2FE998

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Kotler, Philip; Armstrong, Gary, Principles of marketing, 15. ed., Boston, Pearson Prentice Hall, cop. 2014Obligatorisk
  • Hollensen, Svend, Global marketing, 6. ed., Boston, Massachusetts, Pearson, 2014Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin