Teknikbaserad affärsutveckling och entreprenörskap

30 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1TE674

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Huvudgrupp 2

Forskningsartiklar

Kompletterande material tillhandahålls av lärarna

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin