Introduktion till kandidatprogrammet i fysik

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1FA606

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Eget material. Vetenskapliga artiklar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin