Modellering för kombinatorisk optimering

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1DL448

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Kursen har ingen kursbok.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin