Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård II

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3ME086

Huvudgrupp 1

Kurslitteratur

(exklusive litteratur som även används i Baskurs och Omvårdnad I)

Avhandlingar, vetenskapliga artiklar, styrdokument och internetlänkar tillkommer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin