Kulturarvspolitik och identitet

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5KV705

Huvudgrupp 1

Obligatorisk litteratur

Ytterligare litteratur om högst 200 sidor kan delas ut under kursen.

Referenslitteratur

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin