Avancerad vetenskaplig forskning och metodologi

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3MK015

Kurslitteratur

Kurslitteratur omfattar föreläsningsmaterial, vetenskapliga fördjupnings- och översiktsartiklar, manualer för laborativt arbete och biblioteksresurser.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin