Franska D11

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5FR040

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Avancerad fransk språkvetenskap

Kurslitteraturen bestäms av examinator

Referenslitteratur:

Delkurs 2. Avancerad litteraturvetenskaplig teori och metod

Referenslitteratur och rekommenderad litteratur

En kompletterande specifik lista delas ut av läraren inför läsningen av varje verk.

Delkurs 3. Forn- och medelfranska

Rekommenderad litteratur

Ordbok

Ordböcker

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin