Baskurs i matematik

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MA010

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

De två obligatoriska böckerna gäller för höstterminen. Kontakta institutionen för mer information.

  • Adams, Robert A.; Essex, Christopher, Calculus: a complete course, 9. ed., Toronto, Pearson Addison Wesley, 2017Obligatorisk
  • Ekstig, Kerstin; Hellström, Lennart; Sollervall, Håkan, Matematik startbok, 2. uppl., Lund, Studentlitteratur AB, 2007Obligatorisk
  • Rodhe, Staffan; Sollervall, Håkan, Matematik för ingenjörer, 6. uppl., Lund, Studentlitteratur, 2010

Matematik för ingenjörer används i period 3 på vårterminen för Geovetarstudenterna ( istället för Adams).

Kontakta institutionen för mer information

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin